Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Prova oss!

Det kostar dig inget om du inte skulle bli nöjd.
Sätt kryss för det du behöver nedan:

Manus
Vi behöver texter. Kontakta oss!

Bilder, layout
Vi behöver illustrationer/ hjälp med grafisk formgivning. Kontakta oss!

Språk
Vi behöver översättning. Kontakta oss!

Webbkomponenter
Vi behöver hjälp med att bygga upp/ uppgradera vår webbplats. Kontakta oss!

Arbetsro
Vi har annat att göra och vill lasta av oss hela produktionen/webbprojektet. Kontakta oss!

Ditt namn:

Företag:

Telefon:

Fax:

E-post: