Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Här är några …

… av våra kunder och exempel på vad vi kunnat hjälpa till med. Genom länkarna kan du besöka företagens hemsidor och bekanta dig med några verksamhetsfält som är viktiga även för oss: el, elektronik, data, telekommunikation, industriell processtyrning, mekanik och verkstadsteknik

ABB AB
- produktion av broschyrer, handböcker och material för Internet. Manus, översättningar, illustrationer, layout, tryck samt hela produktioner.

Amsta Rostfritt AB
- produktion av webbplats och broschyrer. Manus, illustrationer, layout, översättningar, tryck, från början till slut.

Ericsson AB
- produktion av broschyrer, manus, illustrationer, layout, översättningar.

Psiam AB
- översättningar av kursdokumentation och handböcker.

Rytterne Mekan AB
- produktion av webbplats och diverse marknadsföringsmaterial.

Svensk Fjärrvärme AB
- illustrationer för samt redigering och formgivning av utbildningsmaterial om energiproduktion, distribution samt förbrukning.

Terana AB
- översättning till svenska av utländska leverantörers produktinformation samt framtagning av "print-on-demand"-original av de resulterande trycksakerna.

Zetterbergs Produkt AB
- produktion av webbplats.

Beskrivande nyckelord: Dokumentationsprojekt dokumentationsprojektledning industrireklam producentreklam teknikinformatör.
Broschyrer bruksanvisningar handböcker manualer produktblad teknisk dokumentation trycksaker utbildningsmaterial företagsekonomisk information årsredovisningar.
Fotograf tekniska illustrationer illustratör grafisk formgivning.
Webbplatser webbprojekt webbprojektledning webbsidor hemsidor internetbutiker nätbutiker webbprogrammering administrativ integration.
Översättare översättningar.