Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Projektledning

Förlorad tid eller kraft i steget ut på marknaden ökar kostnaderna och minskar intäkterna. Ett försprång däremot har motsatt effekt. Vi kan hjälpa er uppnå det försprånget och det lyftet. Nyckeln heter informationsframtagning i projektform med ordentlig planering och uppföljning.

Vår projektmodell för informationsframtagning ger alla inblandade en klar bild av vad som ska göras, hur det ska göras och när. Det ökar motivationen såväl som effektiviteten och kvaliteten i arbetet..

Det vill säga: högre kvalitet på materialet på kortare tid och till lägre kostnad. Ett resultat som era utvecklingssatsningar förmodligen förtjänar.

Beskrivande nyckelord: Dokumentationsprojekt dokumentationsprojektledning industrireklam producentreklam teknikinformatör.
Broschyrer bruksanvisningar handböcker manualer produktblad teknisk dokumentation utbildningsmaterial företagsekonomisk information årsredovisningar.
Webbplatser webbprojekt webbprojektledning webbsidor hemsidor internetbutiker nätbutiker administrativ integration.