Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Uppbyggnad och underhåll av webbplatser

Närvaro på webben har på kort tid blivit en självklarhet för de flesta organisationer, såväl stora som små. Låga kontaktkostnader, en potentiellt sett stor räckvidd och enkel uppdatering lockar.

Ändå tvingas man konstatera att många inte får ut så mycket från sina webbsatsningar som de borde. Vanliga brister är "låg synlighet", oklar struktur, brister i innehållet och dålig integration med organisationens administrativa system och rutiner.

För att organisationen ska uppnå hela vinsten krävs kunskaper i bra mycket mer än grafisk formgivning och webbprogrammering. Det krävs också insikt i organisationens verksamhet och roll i sin omgivning, samt om ekonomi, administration och (data)teknik i största allmänhet. Hela det samspel mellan organisation och besökare som webbplatsen ska ingå i måste analyseras, så att rätt innehåll och funktion kan identifieras - innan formgivning och programmering över huvud taget påbörjas.

Vi har de där både djupa och breda kunskaperna och börjar varje projekt i rätt ända. Så att vi kommer i mål i tid med högsta kvalitet och lägsta kostnad.

Beskrivande nyckelord: Webbplatser webbprojekt webbprojektledning webbsidor hemsidor internetbutiker nätbutiker webbprogrammering administrativ integration.