Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Översättningar

År av erfarenhet bekräftar för oss att det krävs kunskap i både ämnet och språket för att en översättning ska bli bra. Och att kunna ämnet är mycket mer än att kunna facktermerna.

Man måste förstå innehållet för att kunna göra en begriplig översättning. Det är ju innebörd som ska översättas, inte bara en ström av ord. Våra ämneskunskaper är därför av grundläggande betydelse för översättningens kvalité.

Vi har solida formella kunskaper i engelska, och mångårig praktisk erfarenhet av det språket, medan arbeten till eller från andra språk förmedlas till andra översättare i besittning av de där erforderliga ämneskunskaperna.

För att upprätthålla konsekvens i termval, högsta effektivitet i arbetet och högsta kvalitet i resultaten, använder vi oss av diverse datorbaserade verktyg.

Beskrivande nyckelord: Dokumentationsprojekt industrireklam producentreklam.
Broschyrer bruksanvisningar handböcker manualer produktblad teknisk dokumentation trycksaker utbildningsmaterial företagsekonomisk information årsredovisningar.
Webbprojekt webbsidor hemsidor.
Översättare översättningar.