Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Foton, illustrationer, layout

Bilder är nödvändiga för att väcka intresse, inbjuda till läsning och förtydliga. Därför samarbetar vi med fotografer och tecknare som kan göra underverk av enkla skisser och lite muntlig bakgrundsinformation. Bilder beställda av oss är alltid royalty-fria.

Den grafiska formgivningen ska ta vara på, vässa och lyfta fram materialets poänger.

Vi arbetar med de ledande programmen för illustration, bildbehandling och grafisk formgivning på såväl PC som Macintosh. Bland annat för att kunna leverera till er i rätt format för det framtida underhållet.

Beskrivande nyckelord: Dokumentationsprojekt industrireklam producentreklam.
Broschyrer bruksanvisningar handböcker manualer produktblad teknisk dokumentation trycksaker utbildningsmaterial företagsekonomisk information årsredovisningar.
Fotograf tekniska illustrationer illustratör grafisk formgivning.
Webbprojekt webbsidor hemsidor.