Logo: R&B TeknikTransfer
Den enda kontakt du behöver för allt ditt informationsmaterial
 
 

 
R&B TeknikTransfer HB,
Ormbergssvängen 19,
724 62 Västerås.
Tel: 021 - 134 157.
Fax: 021 - 136 692.
E-post: mailbox@rb-teknik.se .
Webb: www.rb-teknik.se.
 

Manus

Det ligger stora pedagogiska fördelar i att nalkas ämnet utifrån som vi gör, eftersom era läsare måste göra samma resa. Vi ser till att budskapet når ända fram utan att resan tröttar.

Vi arbetar gärna fram manuset på plats hos er som om vi tillhörde er egen personal. Vi behöver inte serveras färdiga underlag. Fakta vaskar vi fram själva genom att läsa på och intervjua.

Resultatet blir ett manus med grafisk idé och förslag till illustrationer, enligt era riktlinjer. Anpassat och klart för er datormiljö.

Tack vare våra grundkunskaper blir vi snabbt produktiva och når snabbt resultat.

Beskrivande nyckelord: Dokumentationsprojekt dokumentationsprojektledning industrireklam producentreklam teknikinformatör.
Broschyrer bruksanvisningar handböcker manualer produktblad teknisk dokumentation trycksaker utbildningsmaterial företagsekonomisk information årsredovisningar.
Webbplatser webbprojekt webbprojektledning webbsidor hemsidor.